(видео) инструкциясы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Методистер жана мугалимдер учун санарип сабагына жалпы байкоо жургузуу жана корутунду жазуу боюнча тасма (видео) инструкциясы
-САБАКА БАЙКОО ЖУРГУЗУУНУН ЖАЛПЫ ФОРМАСЫН КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА
- ЦИФРОВОЙ УРОК_БААЛООАПП ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ.КЫРГЫЗЧА.PPTX
- ЦИФРОВОЙ УРОК_БААЛООАПП ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ.PPTX
- ПРИЛОЖЕНИЕ_4_К_ПРАВИЛАМ_ТРЕБОВАНИЯ_К_ЦИФР_ПОРТФОЛИО_КЫРГ_20.11.2023.docx
- ВЕБИНАР_1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ_САНАРИПТИК_САБАКТЫ_АНАЛИЗДОО_ЖУКТОО ЭРЕЖЕЛ_08.12.2023.pptx
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ.MP4
- ВЕБИНАР_2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ_АТТЕСТАЦИЯНЫН_2_ЭТАБЫНА КАТЫШУУ_ЭРЕЖЕЛЕРИ_08.12.2023.pptx
ВЕБИНАР_2. ВИДЕО_АТТЕСТАЦИЯНЫН_2_ЭТАБЫНА КАТЫШУУ_ЭРЕЖЕЛЕРИ_08.12.2023
- ВЕБИНАР_3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ_ТЕХНИКАЛЫК_КОМИССИЯНЫН ИШИ_ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ_08.12.2023.pptx
ВЕБИНАР_3. ВИДЕО_ТЕХНИКАЛЫК_КОМИССИЯНЫН ИШИ_ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ_08.12.2023
-ВЕБИНАР_1_12.12.23
-ВЕБИНАР_2_12.12.23
2024-01-15 21:03:38