PISAга йўналтирилган тестлар учун баҳолаш тизими

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

                                                                 
PISAга ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТЕСТЛАР УЧУН БАҲОЛАШ ТИЗИМИ

 10 Мая 2024 г. 
5-КЛАСС 6-КЛАСС
- Табият таануу_5 си_Туғилган кунга совга.pdf
- Математика_5 класс_Баҳолаш тизими_Дўкон.pdf
-
-
- Биология_6 си_Фотосинтез.pdf
- Математика_6 класс_Баҳолаш тизими_Футбол.pdf
-
-
7-КЛАСC 8-КЛАСC
- Биология_7 си_Тупроқ ишчилари.pdf
-Физика 7-класс_Измерение жирности молока_с СО.pdf
- Математика_7 класс_Баҳолаш тизими_ Электросамокат.pdf
- Математика_7 класс_Баҳолаш тизими_Гуллар эгати.pdf
-
- Биология_8 си_Эмлаш..pdf
- Математика_8 кл_Система оценивания_Чипта.pdf
- Физика_8 кл_Электропроводность_с СО.pdf
-
-
2024-05-13 09:33:57