PISAга багытталган тесттердин Баалоо системаcы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

                                                                 
PISAга  БАГЫТТАЛГАН ТЕСТТЕРДИН БААЛОО
 СИСТЕМАCЫ

5-КЛАСС 6-КЛАСС
- Математика_5-кл_Баалоо системасы_Автоунааны ижарага алуу.pdf
- Математика_5-кл_Баалоо системасы_Балдардын төрөлүшү.pdf
-Табият таануу_5 кл_Баалоо системасы_Мектептеги тажрыйбалар.pdf
-Табият таануу_5 кл_Баалоо системасы_Туулган күнгө белек.pdf
-Окурмандык сабаттуулук_5 кл_Тамак-аш кошулмалары зыянбы_Баалоо системасы.pdf
-
-
-
- Математика_6-кл_Баалоо системасы_Боз үйлөр шаарчалары.pdf
- Математика_6-кл_Баалоо системасы_Дүкөндө.pdf
- Биология_6 кл_Баалоо системасы_Уруктун жана мөмөнүн пайда болушу.pdf
- Биология_6 кл_Баалоо системасы_Фотосинтез.pdf
-Окурмандык сабаттуулук_6 кл_Туура эмес тамактануу_Баалоо системасы.pdf
-
-
-
7-КЛАСС 8-КЛАСС
-Физика 7 кл_Баалоо системасы_Алтын куймасы.pdf
-Физика 7 кл_Баалоо системасы_Үлүлдөр кантип кыймылдайт.pdf
-Математика_7-кл_Баалоо системасы_Баскетбол.pdf
-Математика_7-кл_Баалоо системасы_Троллейбус сапары.pdf
-Биология_7 кл_Баалоо системасы_Адамдардын жана жаныбарлардын мите курттары.pdf
-Биология_7 кл_Баалоо системасы_Топурактагы эмгекчилер.pdf
-Окурмандык сабаттуулук_7 кл_Күндөн коргоо фактору (SPF)_Баалоо системасы.pdf
-
-
-
-Физика_8 кл_Баалоо системасы_Лимондон жасалган батарея.pdf
-Физика_8 кл_Баалоо системасы_Канаттуулар электр өткөрүүчү зымдарда.pdf
-Математика_8-класс_Баалоо системасы_Билет.pdf
-Математика_8-класс_Баалоо системасы_Валюта алмаштыруу.pdf
-Математика_8-класс_Баалоо системасы_Жашыл шаар.pdf
-Химия_8 класс_Йод_Баалоо системасы.pdf
-Химия_8 класс_ШОРЛУУ СУУ_Баалоо системасы.pdf
-Биология_8 кл_Баалоо системасы_Вакцинация.pdf
-Биология_8 кл_Баалоо системасы_Сөөктөрдүн курамы жана касиеттери.pdf
-Окурмандык сабаттуулук_8 кл_Элге арналган өмүр_Баалоо системасы.pdf
                                                                 
2023-10-30 12:05:20