PISAга багытталган тесттердин Баалоо системаcы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

                                                                 
PISAга  БАГЫТТАЛГАН ТЕСТТЕРДИН БААЛОО
 СИСТЕМАCЫ

 

 1 Марта 2024 ж.
5-КЛАСС 6-КЛАСС
- Табият таануу_5 кл_Баалоо системасы_Жаңгак токоюнун экосистемасы.pdf
- Табият таануу_5 кл_Баалоо системасы_Илбирстер дагы дос болушат.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_5 кл_Аптаптагы ысык чай_Баалоо системасы.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_5 кл_Биз эмне үчүн эт жейбиз_Баалоо системасы.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_5 кл_Жүк_Баалоо системасы.pdf
- Математика_5 класс_Баалоо системасы_Газон.pdf
- Математика_5 класс_Баалоо системасы_Грек жаңгагы.pdf
-
- Биология_6 кл_Баалоо системасы_Жалбырак аркылуу суунун бууланышы-транспирация.pdf
- Биология_6 кл_Баалоо системасы_Шаардагы жашылдандыруунун коопсуздугу.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_6 кл_Белек_Баалоо системасы.pdf
- Математика_6 класс_Баалоо системасы_Тосмо.pdf
- Математика_6 класс_Баалоо системасы_Ысык-Көл.pdf
-
-
-
-
7-КЛАСС 8-КЛАСС
- Физика_7 кл_ Электросамокаттар_БС менен_Кырг.pdf
- Физика_7 кл_ Мензуркдагы бий_БС менен_Кырг.pdf
- Биология_7 кл_Баалоо системасы_Бака.pdf
- Биология_7 кл_Баалоо системасы_Күбө-түнкү көпөлөк.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_7 кл_Бут кийим жана ден соолук_Баалоо системасы.pdf
- Математика_7-класс_Баалоо системасы_Көлдү сүзүп өтүү.pdf
- Математика_7-класс_Баалоо системасы_Лимонад.pdf
- Математика_7-класс_Баалоо системасы_Тротуар плиталары.pdf
- Математика_7-класс_Баалоо системасы_Ысык-Көл.pdf
-
- Физика_8 кл_ Жердештирүү деген эмне жана ал эмне үчүн керек_БС менен_Кырг.pdf
- Физика_8 кл_Аккумуляторлор эмне үчун жарылышат_БС менен_Кырг.pdf
- Биология_8 кл_Баалоо системасы_Ашказан ширеси.pdf
- Биология_8 кл_Баалоо системасы_Наристелердин сүт аралашмасы.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_8 кл_С.Чокморов - кыргыздын чыгаан инсаны_Баалоо системасы.pdf
- Математика_8-кл_Баалоо системасы_Шырдак.pdf
- Математика_8-кл_Баалоо системасы_Төрт бурчтук.pdf
- Математика_8-кл_Баалоо системасы_Сүйүктүү тамак.pdf
- Химия_8 класс_Батарейкалар.pdf
- Химия_8 класс_Сууну хлордоо.pdf
-
2024-03-03 23:51:53