PISAга багытталган тесттер ( кырг.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

                                                                 

PISAга БАГЫТТАЛГАН ТЕСТЕР                      1 Апреля 2024 ж.

КӨРСӨТМӨ
 PISAга багытталган тесттерди _колдонууга нускама.pdf
 Колдонууга_көрсөтмө.pdf
5-КЛАСС 6-КЛАСС
- Математика_5 класс_Келечектеги киреше.pdf
- Математика_5 класс_Дүкөн.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_5 кл_Гамбургердин тарыхы.pdf
- Табият таануу_5 кл_Улуу урматтуу аары.pdf
-
-
- Математика_6-класс_ФУТБОЛ.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_6 кл_Космос чаң соргучу.pdf
- Биология_6 кл_Өсүмдүктөрдүн симметриясы.pdf
-
-
-
7-КЛАСC 8-КЛАСC
- Физика_7 кл_Сүттүн майлуулугун аныктоо_БС_жок.pdf
- Математика_7-класс_Электр самокаты.pdf
- Математика_7-класс_Гүлдүү аянтча.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_7 кл_Жакшы ниетте ой жүгүртүү.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_7 кл_Жаратылышты коргоо.pdf
- Биология_7 кл_Жөргөмүш.pdf

-
-
 
- Физика_8 кл_Электрөткөрүмдүүлүк_БС_жок.pdf
- Окурмандык сабаттуулук_8 кл_С.Чокморов -сүрөтчү жана актёр..pdf
- Биология_8 кл_Кан тагдыры.pdf
- Химия_8 класс_Сууну хлордоо.pdf
- Математика_8 класс_Биздин спорттук үй бүлө.pdf
- Математика_8 класс_Оңдоо.pdf
- Математика_8 класс_Туура тамактануу.pdf

-
 

 

2024-05-08 20:47:12