PISA тесттеринин багыттары боюнча методикалык колдонмолор

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

                                                                 

 PISA _Окурмандык сабаттуулук.pdf

 PISA_Математикалык сабаттуулук.pdf

 PISA_Табигый-илимий сабаттуулук.pdf

 

2024-03-01 00:51:12