Последние новости<h3>Директорлорду тандоо: Ысык-Көл облусу боюнча 38 талапкер босого баллдан өтүштү. (2-айлампа) </h3>

30-сентябрда Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде Билим берүүнүн сапатын баалоо жанамаалымат технологиялардын улуттук борбору мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына компьютердик тестирлөө өткөрдү. Конкурска Ысык-Көл облусу боюнча жалпы 132 талапкер документ тапшырып, алардын ичинен эксперттик комиссиянын чечими менен 99 талапкер тестке катышууга чакыруу алышкан. Тестке91 талапкер катышып, 8 талапкер келген эмес. 33 талапкердин документтери талапка жооп бербейт деп табылган. Конкурстун жыйынтыгында 38 талапкер 60%дан жогору көрсөткүч менен босого баллдан өтүштү. Белгилей кетсек, Ысык Көл ...

<h3>Директорлорду тандоо: Талас облусу боюнча 45 талапкер босого баллдан өтүштү. (2-айлампа)</h3>

27-сентябрда Талас мамлекеттик университетинде Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтехнологиялардын улуттук борбору мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билимберүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына компьютердик тестирлөө өткөрдү. Конкурска Талас облусу боюнча жалпы 109 талапкер документ тапшырып, алардын ичинен эксперттик комиссиянын чечими менен 96 талапкер тестке катышууга чакыруу алышкан. Ал эми 3талапкер тестке келген эмес. 13 талапкердин документтери талапка жооп бербейтдеп табылган. Конкурстун жыйынтыгында тестке катышкан 93 талапкердин ичинен 45 талапкер 60%дан жогорукөрсөткүч менен босого баллдан өтүштү. Эскерте кетсек, Талас облусу боюнча ваканттык ...

<h3>Жалал-Абад облусунда өткөн директорлорду тандоо сынагынын жыйынтыгы</h3>

Жалал-Абад облусунда өткөн директорлорду тандоо сынагынын жыйынтыгы Билимберүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологиялардын улуттук борбору өткөргөнмамлекеттик жанамуниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына компьютердик тестирлөөгө 212 талапкер катышып, алардыничинен 54 талапкер 60%дан жогору көрсөткүч менен босого баллдан өтүштү. Жалал-Абад облусу боюнча конкурска катышууүчүн 269 талапкер документ тапшырып, эксперттик комиссиянын чечими менен 221талапкер тестке катышууга чакыруу алышкан. Алардын ичинен 2 талапкер тесткекатышуудан баш тартса, 7 талапкер тестке келген эмес.Ал эми 48 талапкердин документтери талапкажооп бербейт деп табылган. Вкомпьютерном ...