Последние новости<h3>НЦОКОИТ проводит тестирование в рамках проекта ЮНИСЕФ “Чексиз билим”</h3>

Уважаемыеучастники проекта ЮНИСЕФ «Чексиз Билим», 15 февраля 2023 года НЦОКОИТ проводиттестирование для основного исследования для 5 и 6 классов в целевых школах(письмо МОН КР N 03-2/1046 от 09.02.2023). Тесты по предметам “Математика”, Родной язык “Чтение и понимание”, а также инструкция по проведению тестирования будут размещены в раздел «Основное исследование» в7:00. Ответственное лицо скачивает 2 варианта (таджикский в единственном варианте) соответствующих тестов, учитывая класс и язык обучения тестируемых. Размножает варианты тестов пропорционально (13 и 12 шт) и отдаёт администратору вместе с ...

<h3>МЕКТЕП ДИРЕКТОРЛОРУН ТАНДОО:  БИШКЕКТЕ 9, ОШТО 7 ТАЛАПКЕР ТЕСТИРЛӨӨДӨН ИЙГИЛИКТҮҮ ӨТТҮ   </h3>

2022-жылдын 13-декабрында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялардын улуттук борбору мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына компьютердик естирлөө өткөрдү. Тестирлөөгө Бишкек шаары боюнча 15 талапкер катышып, 9 талапкер 60%дан жогору көрсөткүч менен босого баллдан өтүштү. Конкурска жалпы 19 талапкер документ тапшырган. Эксперттик комиссиянын чечими менен 16 талапкер тестке катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. 1 талапкер тестирлөөгө келген эмес. 3 талапкердин документи ...

<h3>«ОРТО МЕКТЕПТИН ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН ИНФОРМАТИКА ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА САНАРИПТИК КӨНДҮМДӨРДҮ БААЛОО СИСТЕМАСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ» ДОЛБООРУ</h3>

Кыргыз Республикасынын мектептеринде информатика предметин өнүктүрүү жана жайылтуу, ошондой эле Билим берүү жана илим министрлигинин иштеп жаткан системасына талдоо жүргүзүү максатында 2021-жылдын 25-мартынан баштап «Кыргыз Республикасынын орто мектептеринин окуучулары үчүн информатика предмети боюнча санариптик көндүмдөрдү баалоо системасын иштеп чыгуу долбоору» өз ишин баштаган. Долбоор Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологиялардын улуттук борбору тарабынан ишке ашырылууда. Информатика предмети боюнча санариптик көндүмдөрдү баалоо – окуучулардын билимин өркүндөтүү үчүн мугалимдерди стандарттарга ылайыкташтырылган куралдар менен камсыз кылат. Бул ...