Вернуться

10/04/23 09:10

ӨЛКӨ БОЮНЧА 120 ТАЛАПКЕР БОСОГО БАЛЛДАН ӨТТҮ.


Бишкек шаарынан 32, Баткен облусунан 5, Жалал-Абаддан 14, Чүйдөн 15, Нарындан 13, Таластан 3, Оштон 33 жана Ысык-Көл облусунан 5 талапкер босого баллдан ийгиликтүү өттү.

2023-жылдын 4-5-апрель күндөрү Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологиялардын улуттук борбору мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына компьютердик тестирлөө өткөрдү.

Республика боюнча сынакка жалпы 376 талапкер документ тапшырган. Эксперттик комиссиянын чечими менен 315 талапкер сынакка катышууга жолдомо алышса, 61 катышуучунун документтери талапка жооп бербейт деп табылган. Тестирлөөгө 307 талапкер катышса, 8 талапкер келген эмес. Сынактын жыйынтыгында 120 талапкер 60%дан жогору көрсөткүч менен босого баллдан өтүштү. Бул көрсөткүч жалпы катышуучулардын 39% түзөт.

Эске салсак, республика боюнча ваканттык орундардын саны – 222 болчу.


120 КАНДИДАТОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛИ ПОРОГЫВЫЙ БАЛЛ: из города Бишкек – 32 кандидата, из Баткенской области – 5, из Жалал-Абадской – 14, из Чуйской – 15, из Нарынской – 13, из Таласской – 3, из Ошской – 33 и из Иссык-Кульской области – 5

4 и 5 апреля 2023 года Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий провел компьютерное тестирование на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Всего для участия в конкурсе по республике подали документы 376 кандидатов. Решением экспертной комиссии 315 претендентов были приглашены к участию в тестировании, документы 61 претендента не соответствовали требованиям. В тестировании приняли участие 307 кандидатов. Не явились – 8. По итогам конкурса 120 кандидатов преодолели пороговый балл с результатом выше 60%. Этот показатель составляет 39% от общего числа участников.

Всего по республике было 222 вакантных мест.

<h3>ӨЛКӨ  БОЮНЧА  120  ТАЛАПКЕР  БОСОГО  БАЛЛДАН  ӨТТҮ.</h3>


Автор:
Поделитесь этой новостью: