Вернуться

19/10/23 18:40

5 ТАЛАПКЕР БОСОГО БАЛЛДАН ӨТТҮ


2023-жылдын 17-октябрында Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологиялардын улуттук борбору башталгыч жана орто кесиптик мамлекеттик билим берүү уюмдарынын жетекчиси кызматына талапкерлерди компьютердик тестирлөөдөн өткөрдү. Тестирлөө И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде өттү.

Республика боюнча сынакка катышуу үчүн бардыгы болуп 140 талапкер аныкталган, анын ичинен:

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмунун директорунун кызмат ордуна 114 адам;

- кесиптик орто билим берүү уюмунун директорунун кызмат ордуна 24 адам.

Тестирлөөнүн бул форматынын өзгөчөлүгү ыктыярдуулук жана ачыктык принциптерин, ошондой эле коррупцияга каршы чараларын сактоо болуп саналат. Тесттен өткөн талапкерлер тесттин жыйынтыгын дароо көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты.

Жыйынтыктарды чыгаруу процесси монитордо топтолгон баллдарды автоматтык түрдө чагылдырган компьютерлерди колдонуу менен жүргүзүлдү.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077918245380


5 КАНДИДАТОВ ПРОШЛИ ПОРОГОВЫЙ БАЛЛ

17 октября 2023 года Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий провел компьютерное тестирование на вакантные должности руководителей начальных и средних профессиональных государственных образовательных организаций. Тестирование проводилось на базе Кыргызского государственного университета имени Ишенаалы Арабаева.

Всего для участия в конкурсе по республике были определены 140 кандидатов, в том числе:

- 114 человек на должность директора организации начального профессионального образования;

- 24 человека на должность директора организации среднего профессионального образования.

Особенностью такого формата проведения тестирования заключалось в соблюдении принципов добровольности и прозрачности, а также антикоррупционных мер. Тестируемые кандидаты имели возможность сразу увидеть результаты по завершению тестирования.

Процесс подведения результатов проводилась с применением компьютеров с автоматическим отображением набранных баллов на мониторе.
<h3>5 ТАЛАПКЕР БОСОГО БАЛЛДАН ӨТТҮ</h3>


Автор:
Поделитесь этой новостью: