Последние новости<h3>МУГАЛИМДЕРДИ ЫКТЫЯРДУУ АТТЕСТАЦИЯДАН ӨТКӨРҮҮ</h3>

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерин ыктыярдуу аттестациядан өткөрүү боюнча уюштуруу-даярдоо иштери башталды. Ал педагогикалык кадрлардын кесипкөйлүгүн өстүрүүгө жана билим берүүнүн сапатын жогорулатууга түрткү берүү максатында өткөрүлүүдө. Үстүбүздөгү жылдын октябрь/ноябрь айларынын биринчи/акыркы декадасында Билим берүү жана илим министрлиги Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялардын улуттук борбору, Кыргыз билим берүү академиясы, "Окуу керемет" долбоору жана Бишкек шаарынын №65 экологиялык-экономикалык лицейи менен биргеликте республиканын мугалимдеринин квалификациялык категорияларга ылайыктуулугун ыктыярдуу аттестациялоо үчүн, "Мугалимдин ...

<h3>5 ТАЛАПКЕР БОСОГО БАЛЛДАН ӨТТҮ</h3>

2023-жылдын 17-октябрында Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологиялардын улуттук борбору башталгыч жана орто кесиптик мамлекеттик билим берүү уюмдарынын жетекчиси кызматына талапкерлерди компьютердик тестирлөөдөн өткөрдү. Тестирлөө И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде өттү. Республика боюнча сынакка катышуу үчүн бардыгы болуп 140 талапкер аныкталган, анын ичинен:- кесиптик башталгыч билим берүү уюмунун директорунун кызмат ордуна 114 адам; - кесиптик орто билим берүү уюмунун директорунун кызмат ордуна 24 ...

<H3>“БААЛОО” улуттук программасы</H3>

2023-жылдын 15-майынан 24-майына чейин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2023-жылдын 4-май №2275/1 буйругунун негизинде "Баалоо" улуттук программасы өткөрүлөт. Ага Кыргыз Республикасынын 200 жалпы билим берүү уюмдарынын 4-8-класстарынын окуучулары катышат. Кыргыз Республикасында "Баалоо" улуттук программасын Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологиялардын улуттук борбору өткөрүүдө. Изилдөөнү жүргүзүү үчүн 4 жана 8-класстардын окуучулары тандалып алынган. Алар окутуунун үч тилинде: кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде тест тапшырышат. "Баалоо" улуттук программасынын багыттары болуп математика, ...