Вернуться

03/10/22 19:40

Директорлорду тандоо: Ысык-Көл облусу боюнча 38 талапкер босого баллдан өтүштү. (2-айлампа)


30-сентябрда Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологиялардын улуттук борбору мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына компьютердик тестирлөө өткөрдү.

Конкурска Ысык-Көл облусу боюнча жалпы 132 талапкер документ тапшырып, алардын ичинен эксперттик комиссиянын чечими менен 99 талапкер тестке катышууга чакыруу алышкан. Тестке 91 талапкер катышып, 8 талапкер келген эмес. 33 талапкердин документтери талапка жооп бербейт деп табылган.

Конкурстун жыйынтыгында 38 талапкер 60%дан жогору көрсөткүч менен босого баллдан өтүштү.

Белгилей кетсек, Ысык Көл облусу боюнча ваканттык орундардын саны - 41.

Ваканттык орундары бар мектептердин тизмеси: https://edu.gov.kg/posts/763/


30 сентября в Иссык-Кульском государственном университете имени Касыма Тыныстанова Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий проводился компьютерное тестирование на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

По Иссык-Кульской области всего на конкурс подали документы 132 кандидата. По решению экспертной комиссии 99 кандидатов были приглашены для участия в тестировании, из них 8 кандидатов не явились. Документы 33 кандидатов не соответствовали требованиям.

По итогам конкурса пороговый балл преодолели 38 кандидатов с показателем выше 60%.

Напоминаем, что количество вакантных мест по Иссык-Кульской области - 41.

Список школ с вакантными местами: https://edu.gov.kg/posts/763/


<h3>Директорлорду тандоо: Ысык-Көл облусу боюнча 38 талапкер босого баллдан өтүштү. (2-айлампа) </h3>


Автор:
Поделитесь этой новостью: