Вернуться

30/12/23 22:53

ТАЛАПКЕР БОСОГО БАЛЛДАН ӨТҮШТҮ


12 ТАЛАПКЕР БОСОГО БАЛЛДАН ӨТҮШТҮ.

Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологиялардын улуттук борбору башталгыч жана орто кесиптик мамлекеттик билим берүү уюмдарынын жетекчиси кызматына талапкерлерди компьютердик тестирлөөдөн өткөрдү. Тестирлөө Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде болуп өттү.

Буга чейин Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан башталгыч жана кесиптик билим берүү уюмундарынын директорунун бош кызмат орундарына 48 ваканттык орундарына конкурска жарыяланган.

Республика боюнча тестирлөөгө катышууга 145 талапкер чакырылган, анын ичинен тестке катышкандардын саны:

Ø башталгыч кесиптик билим берүү уюмунун директорунун бош кызмат ордуна 124 адам;

Ø орто кесиптик билим берүү уюмунун директорунун бош кызмат ордуна

8 адам.

Босого баллдан өткөндөрдүн саны:

Ø башталгыч кесиптик билим берүү уюмунун директорунун бош кызмат ордуна 11 талапкер.

Ø орто кесиптик билим берүү уюмунун директорунун бош кызмат ордуна 1 талапкер.

********************************************************************

Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий провёл компьютерное тестирование на вакантные должности руководителей начальных и средних профессиональных государственных образовательных организаций. Тестирование прошло на базе Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Ранее Министерством образования и науки на конкурс было заявлено 48 вакантных мест на должности директоров организаций начального и среднего профессионального образования.

Всего для участия в конкурсе по республике были определены 170 кандидатов, из них участвовали:

Ø на должность директора организации начального профессионального образования – 124;

Ø на должность директора организации среднего профессионального образования – 8;

Количество преодолевших пороговый балл:

Ø на должность директора организации начального профессионального образования – 11;

на должность директора организации среднего профессионального образования – 1.
<h3>ТАЛАПКЕР БОСОГО БАЛЛДАН ӨТҮШТҮ</h3>


Автор:
Поделитесь этой новостью: